Opis Projektu

4 września 2018 Obserwatorium Społeczne 0

Opis projektu: Projekt Patriotyzm dialogu inspirowany jest dokumentem Konferencji Episkopatu Polski przygotowanym przez Radę ds. Społecznych, zatytułowanym Chrześcijański kształt patriotyzmu. Na projekt składa się cykl … Więcej…

Szkolenia

4 września 2018 Obserwatorium Społeczne 0

W ramach projektu Patriotyzm dialogu odbędą się trzy szkolenia. Na szkolenie składa się część aksjologiczna (dwa wykłady po ok. 1 godzinie każdy; grupa max 50 … Więcej…