Zarząd Fundacji Obserwatorium Społeczne

Prezes Zarządu
Ks. dr hab. Grzegorz Sokołowski
– kapłan archidiecezji wrocławskiej, doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie katolickiej nauki społecznej, profesor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, redaktor naczelny dolnośląskiego pisma katolickiego „Nowe Życie”, prezes Fundacji Obserwatorium Społeczne.

Wiceprezesi:
ks. dr Patryk Gołubców
ks. dr Artur Szela

 

Struktura Fundacji

Instytut Bezpieczeństwa Społecznego
Dyrektor: ks. dr Artur Szela

Instytut Ekologii Integralnej
Dyrektor: ks. dr Patryk Gołubców
– doktor nauk społecznych Wydziału Nauk Społecznych Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu w Rzymie, wykładowca Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu, proboszcz parafii pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Jaszkotlu, w swoich badaniach naukowych zajmuje się relacjami państwo-Kościół w aspekcie aksjomatycznym i historycznym, historią doktryn politycznych oraz nurtem chrześcijańsko-demokratycznym w polityce europejskiej.

Instytut Dziedzictwa Kościoła na Śląsku
Dyrektor: ks. mgr lic. Stanisław Wróblewski
– absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w historii średniowiecznej i tematyce śląskiej, w swoich badaniach naukowych podejmuje problematykę śląskich patrociniów.