III Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Integracyjna rola Kościoła katolickiego na Ziemiach Zachodnich i Północnych  po II wojnie światowej – III Ogólnopolska Konferencja Naukowa, pt.: Kościół katolicki na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1956–1965, Trzebnica, 8 października 2020 r. (czwartek)

Program Konferencji:

 • 9.30 – otwarcie konferencji
  Marek Długozima, burmistrz Trzebnicy
  abp dr Józef Kupny, Metropolita Wrocławski
  dr Andrzej Drogoń, Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu
 • 10.00 – bp prof. dr hab. Jan Kopiec (Biskup Gliwicki) – Relacje państwo–Kościół w latach 1956–1965
 • 10.30 – ks. prof. dr hab. Józef Marecki (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) – Kwestie społeczno-polityczne w listach Konferencji Episkopatu Polski kierowanych do wiernych w latach 1956–1965
 • 10.50 – prof. dr hab. Jerzy Pietrzak – Ks. infułat Karol Milik w służbie Kościoła w Gorzowie Wielkopolskim
 • 11.10 – ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) – Diecezja warmińska w okresie rządów biskupa Tomasza Wilczyńskiego i uwarunkowania społeczno-polityczne jej funkcjonowania (1956–1965)
 • 11.30 – przerwa
 • 11.50 – ks. prof. dr hab. Grzegorz Wejman (Uniwersytet Szczeciński) – Bezkompromisowa postawa biskupów Teodora Benscha i Wilhelma Pluty. Kościół gorzowski w latach 1956–1965
 • 12.10 – ks. dr hab. Robert R. Kufel (Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze) – Posługa bpa Teodora Benscha w Kościele gorzowskim 1956–1958
 • 12.30 – dr Zbigniew Stanuch (Oddział IPN w Szczecinie) – Analiza wybranych problemów Ordynariatu Gorzowskiego (1956–1965)
 • 12.50 – dr hab. Łucja Marek (Oddział IPN w Katowicach) – Religijny i społeczny wymiar Wielkiej Nowenny przed Milenium Chrztu Polski
 • 13.10 – ks. prof. dr hab. Andrzej Hanich (Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu) – Peregrynacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej na Śląsku Opolskim w ramach Wielkiej Nowenny przed Millennium Chrztu Polski (25.10.1964–3.04.1966)
 • 13.30 – ks. prof. dr hab. Józef Pater (Wrocław) – Przejęcie rządów w Administracji Apostolskiej Dolnego Śląska przez bpa Bolesława Kominka
 • 13.50 – dr hab. Michał Białkowski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Biskupi Ziem Zachodnich i Północnych na Soborze Watykańskim II
 • 14.10 – przerwa obiadowa
 • 14.30 – dr hab. Kazimiera Jaworska, prof. PWT (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu) – Bolesław Kominek wobec kluczowych problemów Kościoła wrocławskiego w latach 1956–1965
 • 14.45 – dr Marek Mutor (Ośrodek Pamięć i Przyszłość we Wrocławiu) – List biskupów polskich do biskupów niemieckich jako element stabilizacji Kościoła na Ziemiach Zachodnich i Północnych
 • 15.00 – ks. dr Patryk Gołubców (Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu) – Polityczne reperkusje listu biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 r.
 • 15.15 – s. dr hab. Agata Mirek, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Trudne powroty. Sytuacja sióstr zakonnych opuszczających obozy pracy dla zakonnic w latach 1957–1958
 • 15.30 – ks. dr hab. Dominik Zamiatała CMF, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) – Zrzeszenie Katolików Caritas w Administraturze Apostolskiej Dolnego Śląska
 • 15.45 – ks. dr hab. Grzegorz Sokołowski, prof. PWT (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu) – Bp Bolesław Kominek wobec swoich poprzedników: ks. Karola Milika i ks. Kazimierza Lagosza
 • 16.00 – dr hab. Barbara Rogowska (Uniwersytet Wrocławski) – Stosunek władz komunistycznych do obchodów dwudziestolecia Kościoła na Dolnym Śląsku
 • 16.15 – ks. dr hab. Bogdan Giemza, prof. PWT (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu) – Pierwsza Wielka Nowenna jako prekursor programów duszpasterskich Kościoła w Polsce. Studium historyczno-pastoralne na przykładzie parafii św. Jadwigi i św. Bartłomieja Ap. w Trzebnicy
 • 16.30 – ks. dr Sławomir Kowalski (Legnica) – Peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Dolnym Śląsku
 • 16.45 – dr Tomasz Gałwiaczek (Delegatura IPN w Opolu) – W poszukiwaniu tożsamości. Losy sanktuarium w Wambierzycach na Ziemi Kłodzkiej w okresie małej stabilizacji
 • 17.00 – dr Małgorzata Michalska (Uniwersytet Wrocławski) – Spotkania po latach… bp Wincenty Urban i sokolniczanie
 • 17.15 – ks. mgr Adam Prokop (Drezno) – Paul Hoppe (1900–1988) jako egzemplifikacja stabilizowania się kościelnych władz dla „ziem utraconych” w Niemczech
 • 17.30 – ks. mgr lic. Stanisław Wróblewski (Wrocław) – Dynamika kultu świętych na Dolnym Śląsku w latach 1956–1965 na przykładzie patrociniów
 • 17.45 – mgr lic. Paweł Dzikowski (Wrocław) – Prasa lokalna wobec rządów bpa Bolesława Kominka w latach 1956–1965

 

Organizatorzy:

 • Gmina Trzebnica
 • Fundacja Obserwatorium Społeczne we Wrocławiu
 • Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu

 

Współorganizatorzy:

 • Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC w Warszawie
 • Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu – Katedra Historii Wychowania – Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Religii