Nowe kompendium o patriotyzmie

Zespół ekspertów z dziedziny katolickiej nauki społecznej, skupionych wokół Katedry Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Religii Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu pod przewodnictwem dr hab. Grzegorza Sokołowskiego, przygotował kompendium na temat chrześcijańskiego rozumienia patriotyzmu. Kompendium zawiera zbiór wypowiedzi Magisterium Kościoła wraz z komentarzem. Jego celem jest dostarczenie szerszej wiedzy na temat chrześcijańskiego pojmowania patriotyzmu, miłości ojczyzny, roli narodu w życiu człowieka.

Do pobrania (pdf):